National availability of modern training programs in the fields of enterpreneurship, tourism, sales and marketing integrating business skills and information technology as a basis for improved competitiveness

Potpisom IPA grant ugovora vrijednog preko 200.000 eura u okviru natječaja „Regionalna mreža obrazovanih ustanova za obrazovanje odraslih“, Pučko otvoreno učilište Algebra s partnerima Pučkim otvorenim učilištem Samobor, Pučkim otvorenim učilištem Zaprešić, Hrvatskom zajednicom Pučkih otvorenih učilišta i Hrvatskom udrugom poslodavaca, 6. studenog 2010. pokrenut je projekt s ciljem razvoja 5 novih programa obrazovanja, dva u području prodaje te po jedan u području poduzetništva, marketinga i turizma, koji se oslanjaju na IT tehnologiju i poslovne vještine kao osnove za veću konkurentnost na tržištu.

U sklopu projekta izradit će se nastavni materijali za nove programe, opremiti 3 učionice za izvođenje nastave u partnerskim ustanovama te provesti obuka ciljane skupine od ukupno 70 nezaposlenih osoba.

Dugoročni cilj koji se projektom želi postići je povećanje nacionalne konkurentnosti i razvoj gospodarstva temeljenog na znanju, povećanje razine znanja i kompetencija temeljeih na zahtjevima tržišta kao osnova za bolju produktivnost i zapošljivost, te uvođenje šire svijesti o cjeloživotnom učenju kod zaposlenih i nezaposlenih građana i tvrtki kao nužnosti za daljnji nacionalni razvoj.

“The contents of this publication are the sole responsibility of Public Open College Algebra and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.”

O nama

Hrvatska zajednica pučkih otvorenih učilišta osnovana je 20. svibnja 1954. godine, kao Savez narodnih sveučilišta. U to vrijeme u Hrvatskoj je djelovalo 181 narodno sveučilište, čiji predstavnici su, na savjetovanju u siječnju te godine, istaknuli potrebu osnivanja udruge radi objedinjavanja interesa institucija koje su djelovale u različitim uvjetima.

Kontakti

Hrvatska zajednica pučkih otvorenih učilišta
10 000 Zagreb, Vlaška 65
Tel/fax: +385 1 4553 628; +385 1 4551 614
E-mail: hzpou@hzpou.hr; hznios@zg.htnet.hr